Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÉ OZNAMY

Upútavky na oznamy

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétno ...viac...


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA Zateplenie obvodového plášťa BD, Lieskovská cesta 12, Zvolen

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 731/2018-2-ozn.Po
 
Zvolen, dňa 13.02.2018
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
  ...viac...


 

Predloženie odvolania proti rozhodnutiu Mesta Zvolen o dodatočnom stavebnom povolení stavby pod názvom: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Tulská vo Zvolene odvolaciemu orgánu

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 3111/2017-8-odvol.Po                                                                        Zvolen, dňa 07.02.2018
Č. j.: SÚ 357/2018-8-odvol.Po
Vybavuje: Ing. Soňa Poláčiková
Tel.: 045/5303 223
 
Okresný úrad Zvolen
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Nám ...viac...


 

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia, o zmene termínu ukončenia stavby, upustenie od ústneho pojednávania.

Začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia č.j.: OÚ-ZV-OSZP-2015/010165-rozh. zo dňa 18.10.2015 pre stavebníka Železničná spoločnosť Slovensko a.s.  Rožňavská 1, Bratislava na stavbu "Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava, stredisko: Zvolen - vodné stavby" a o zmene termínu ukončenia stavby do 31.12.2020.
viac...


 

STAVEBNÉ POVOLENIE Vybudovanie parkoviska na ul. A.Hlinku vo Zvolene

 
M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 3970/2017-4-rozh.Po
 
Zvolen, dňa 01.02.2018
 
Č. j.:
Vybavuje:
Tel.:
SÚ 394/2018-4-rozh.Po
Ing. Soňa Poláčiková
...viac...


 

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavby: SPRACOVANIE DREVNÉHO ODPADU ZHODNOCOVANÍM PRE VÝROBU DREVOTRIESKOVÝCH DOSIEK-BUČINA ZVOLEN, Objekt: D 501-00 VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE SHZ, D 800-00 REKONŠTRUKCIA HALOVÝCH OBJEKTOV

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 4833/2017-Šm
DIS 352/2018
 
Zvolen, dňa 11.1.2018
Vybavuje:
Tel.:
Bc. Zdenka Šmidtová
045/5303285
 
 
...viac...


 

webygroup
USD1.2464
CZK25.340
GBP0.88803
HUF311.28
PLN4.1597
HRK7.4380
RUB70.2884

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test