Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÉ OZNAMY

Upútavky na oznamy

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín.

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétn ...viac...


 

R o z h o d n u t i e Povolenie na osobitné užívanie vôd podľa príslušných ustanovení § 21 ods. 1) písm. d) vodného zákona

 
Okresný úrad Zvolen -  odbor starostlivosti o životné prostredie 
                                                 Námestie SNP  96/50
                                                      960 01  ZVOLEN
...viac...


 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE o u m i e s t n e n í s t a v b y OK _ZVOL_Zvolen_Stráž

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 3197/2017-Pa-2-rozh.
 
Zvolen, dňa 7.9.2017
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Viera Paniaková
045/5303 268
 
 < ...viac...


 

Výzva na zaujatie stanoviska k podaným pripomienkam a námietkam k stavbe pod názvom: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Tulská Zvolen“

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 3111/2017-3-list.Po                                                                         Zvolen, dňa 04.09.2017
Vybavuje: Ing. Soňa Poláčiková
Tel.: 045/5303 223
 
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Výzva na zaujatie stanoviska
 
Na základe listu s vyjadrením účastníčky k ...viac...


 

webygroup
USD1.1972
CZK26.103
GBP0.88622
HUF308.85
PLN4.2785
HRK7.4745
RUB69.5066

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka