Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÉ OZNAMY

Upútavky na oznamy

OZNAM - Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením - štiepkovacím strojom PETERSON 4700B - doručenie zámeru EIA

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen, v zmysle § 23 ods.1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  zmene a doplnení niektorých zákonov, doručil na Mestský úrad Zvolen zámer „Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – štiepkovacím strojom PETERSON 4700B“. Na základe uvedeného zákona Mesto Zvolen informuje o uvedenom zámere verejnosť.
Predmetom zámer ...viac...


 

„Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – drviacim a štiepkovacím strojom MORBARK WH 3800“ – doručenie zámeru.

O Z N A M
„Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – drviacim a štiepkovacím strojom MORBARK WH 3800“ – doručenie zámeru.
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen, v zmysle § 23 ods.1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  zmene a doplnení niektorých zákonov, doručil na Mestský úrad Zvolen zámer „Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – d ...viac...


 

Stavebné konanie k dodatočnému povoleniu stavby pod názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Tulská Zvolen“ - výzva na zaujatie stanoviska k uplatneným námietkam účastníka konania

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 3111/2017-5-list.Po                                                                              Zvolen, dňa 13.11.2017
Vybavuje: Ing. Soňa Poláčiková
Tel.: 045/5303 223
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Výzva na zaujatie stanoviska
 
Na základe listu s vyjadrením spoluvlastníka p ...viac...


 

Stavebné povolenie stavby pod názvom: Stavebné úpravy bytu č. 17, vo vchode č. 26, súp. č. 2072, Ulica J. Kozáčeka, Zvolen

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 3909/2017-Šm                                                                                      Zvolen, dňa 15.11.2017
Vybavuje: Bc. Zdenka Šmidtová
Tel.: 045/5303285
 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
STAVEBNÉ POVOLENIE
 
Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný ...viac...


 

STAVEBNÉ POVOLENIE Rekonštrukcia strechy bytového domu, J. Bánika 2009/2, Zvolen

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 3744/2017-Pa-3-rozh.
 
Zvolen, dňa 10.11.2017
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Viera Paniaková
045/5303 268
 
...viac...


 

webygroup
USD1.1718
CZK25.533
GBP0.88498
HUF312.93
PLN4.2290
HRK7.5650
RUB69.5585

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka