Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme, že bude vo Zvolene v dňoch 3.,10., 11., 12. 10 a 18.10. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohách tohto listu.

viac...


 

Výsledky prieskumu spokojnosti so službami samosprávy 2017

V roku 2017 sa konal reprezentatívny prieskum, ktorého sa zúčastnilo 350 respondetov. Odpovede respondentov sa vyhodnocujú anonymne, výsledky sú zhrnuté v správe.

viac...


 

Otváracie hodiny mestských kúpeľov

Otváracia doba mestských kúpeľov 2017 od 11.9. Sauna od 1. 10.
viac...

Zverejnené 8.9.2017 -eje-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážení občania,oznamujeme vám, že v termíne od: 03.10.2017 07:15 do: 03.10.2017 17:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

viac...


 

Prerušenie a obmedzenie prevádzky MŠ, Hrnčiarska 2063/2, Zvolen od 01.09.2017

Prebiehajúca rekonštrukcia MŠ, Hrnčiarska 2063/2, Zvolen neumožňuje zabezpečiť od 01.09.2017 prevádzku materskej školy bez obmedzení.

viac...


 

Obmedzenie prevádzky MŠ, Ľ. Fullu 1689/43, Zvolen od 01.09.2017

Prebiehajúca rekonštrukcia MŠ, Ľ. Fullu 1689/43, Zvolen neumožňuje zabezpečiť od 01.09.2017 prevádzku materskej školy bez obmedzení.

viac...


 

Zmena organizácie dopravy na miestnej komunikácii v Môťovskej ulici

Oznamujeme motoristickej verejnosti, obyvateľom Môťovskej ulice a návštevníkom mesta, že na základe odporúčania  Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií MsZ Zvolen a so súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Zvolen bude s platnosťou od 04.9.2017 prostredníctvo rozmiestnenia trvalého zvislého dopravného značenia uskutočnená zmena organizácie dopravy v Môťovskej ulici vo Zvolene v úseku od križovatky s Elektrárenskou ulicou po ulicu J. Jesenského.

viac...


 

ELEKTRONICKÁ ADRESA NA DORUČOVANIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE pre voľby do VÚC 2017

ELEKTRONICKÁ ADRESA NA DORUČOVANIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE pre voľby do VÚC 2017 - delegovanie.okrsky2017@zvolen.sk

viac...


 

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O DOTÁCIU NA ROK 2018

OZNAM, pre žiadateľov o dotáciu na rok 2018

POZOR !

ZIADOSŤ NA NOVOM TLAČIVE je potrebné predložiť v DVOCH vyhotoveniach. Žiadosti sa prijímajú do 30. septembra 2017 !!!

viac...


 

Zmena podmienok pre žiadateľov o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen

Vážení žiadatelia o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen,

dovoľujeme si Vás informovať, že v dôsledku zmeny zákona upravujúceho podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta Zvolen len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

viac...


 

Odstávky inžinierskych sietí

Zverejnené 19.10.2016 -afa-


 

Deň srdca mesta Zvolen

deň srdca.jpgRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene v spolupráci s Mestom Zvolen pozýva na „DEŇ SRDCA“ Mesta Zvolen dňa: 29.9.2017 t.j. piatok od: 8,00hod. – do: 12,00 hod. v zasadačke na prízemí MsÚ Zvolen.

viac...


 

Cyklopozitívny Deň bez áut - výzva

22seppost.jpgPridajte sa k našej Cyklopozitívnej výzve ku Dňu bez áut 22. septembra - vymeňte auto za bicykel a zvečnite túto premenu na fotke alebo vo videu. Zaveste post na FB alebo Instagram a tagnite ho #cyklopozitív2017. A pridajte sa k našej komunite.

viac...


 

Filmový skoro klub

jesen_zima(1).jpgPozývame vás na filmové premietania Filmového skoro klubu na Starej radnici. Projekt je hradený z Nadácie pre deti Slovenska - Komunita priateľská deťom.

viac...


 

Verejné korčulovanie

Verejné_október 7.jpgPozývame vás na verejné korčulovanie v sobotu 7. októbra na 2. ľadovú plochu na zimnom štadióne. Vstupné 3 eurá.

viac...


 

Cyklofest 2017

cyklofest.jpgPozývame vás na Cyklofest pri príležitosti Európskeho dňa mobility, ktorý sa uskutoční 23. spetembra. Štart 10.00 vo Zvolene.

viac...


 

Obrazne povedané

Obrazne povedané.jpgPozývame vás na spoločne strávené popoludnie v Parku J. D. Matejovie na Zlatom Potoku s názvom Obrazne povedané, ktoré sa uskutoční 30. septembra. Viac o programe v plagáte.

viac...


 

Výstava kompenzačných pomôcok 2017

VKP_A3_pozvánka_poster_final_2017-page-001.jpgPozývame vás na výstavu Kompenzačné pomôcky, ktoré nám pomáhajú prekonávať bariéry 28. septembra 2017 9:00 - 16:00 hod. na Námestí SNP vo Zvolene.

viac...


 

Organový koncert

image005.jpgPozývame vás na ORGANOVÝ KONCERT konaný v rámci XXII. Gorazdových organových dní 22. septembra 2017 o 17.30 hod. v Rímskokatolíckom kostole Ducha Svätého v Sielnici.

viac...


 

Katka Koščová a Geišbergovci

A3 19.11. zvolen web.jpgPozývame vás na koncert Katky Koščovej a Geišbergovcov, ktorý sa uskutoční 19. 11. v DK Podborová. Lístky v IC alebo v predpredaji na ticketportal.sk

viac...


 

Divadelné podzámčie

Divadelné podzámčie-2017.jpgPodpolianske osvetové stredisko a mesto Zvolen vás pozývajú na 12. ročník divadelného festivalu pouličného divadla a hudby Divadelné podzámčie, ktorý sa uskutoční počas Zvolenského jarmoku v dňoch 21. - 22. 9. Program v prílohe.

viac...


 

Vernisáž Jarmila Krjaková

Krjaková 2017.jpgPozývame vás na vernisáž výstavy obrazov Jarmily Krjakovej, ktorá sa uskutoční 8 9. o 17.00 na Starej radnici. Výstava potrvá do 29. 9. 2017.

viac...


 

Zvolenský jarmok

Zvolenský jarmok jeseň 2017.jpgPozývame vás na jesenný jarmok na Nám. SNP, ktorý sa uskutoční 22. - 23.9. 2017. Čaká vás ukážka stredovekej kuchyne spojená s prednáškou, koncert Janka Kulicha a Kolegium a Vintage Palaj Band.

viac...


 

Biela pastelka

1BP.JPGBiela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk.

 

viac...


 

Fujarová škola Dušana Holíka

Pozvánka na Fujarovú školu Dušana Holíkan 22. - 24.9.2017.fujarova skola DH s lektorom RŽ.jpg

viac...


 

Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíkan 22. - 24.9.2017

fujarova skola a tvorivé dil.jpg

Pozvánka na Fujarovú školu a tvorivé dielne Dušana Holíkan 19. - 22. 10. 2017.
viac...

Zverejnené 4.9.2017 -eje-


 

Zvolenské bežecká liga

zbl-2017-plagat.jpg

Pozývame vás na podujatia Zvolenskej bežeckej ligy v termínoch od 8. 4 do 7. 10. 2017.
viac...

Zverejnené 6.3.2017 -eje-


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín.

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 ...viac...

Zverejnené 18.9.2017 -jtl-


 

R o z h o d n u t i e Povolenie na osobitné užívanie vôd podľa príslušných ustanovení § 21 ods. 1) písm. d) vodného zákona

 
Okresný úrad Zvolen -  odbor starostlivosti o životné prostredie 
...viac...

Zverejnené 11.9.2017 -jtl-


 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE o u m i e s t n e n í s t a v b y OK _ZVOL_Zvolen_Stráž

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 31 ...viac...

Zverejnené 11.9.2017 -jtl-


 

Výzva na zaujatie stanoviska k podaným pripomienkam a námietkam k stavbe pod názvom: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Tulská Zvolen“

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 3111/2017-3-list.Po                                             ...viac...

Zverejnené 5.9.2017 -jsu-


 

Žiadosť o stavebné povolenie stavby pod názvom: Obytný komplex pod Pustým hradom, ulica Pod dráhami, Zvolen

Zverejnené 15.6.2017 -jsu-


 

webygroup
USD1.1972
CZK26.103
GBP0.88622
HUF308.85
PLN4.2785
HRK7.4745
RUB69.5066

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka