Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

„Územný plán zóny Zvolen - Čierne Zeme – Trňanský chodník – Zmeny a doplnky 03“ - doručenie rozhodnutia.Vytlačiť
 

OZNAM


„Územný plán zóny Zvolen - Čierne Zeme – Trňanský chodník – Zmeny a doplnky 03“ - doručenie rozhodnutia.

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 7 ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), dňa 27.2.2019 doručil na Mestský úrad Zvolen rozhodnutie č.j.: OU-ZV-OSŽP-2019/002938-012/Rozh., že navrhovaný strategický dokument „Územný plán zóny Zvolen – Čierne Zeme – Trňanský chodník – Zmeny a doplnky 03“ sa nebude posudzovať podľa zákona.
Na základe uvedeného zákona v zmysle § 7 ods. 7 Mesto Zvolen informuje o rozhodnutí verejnosť.
Rozhodnutie je pre verejnosť sprístupnené k nahliadnutiu na úradnej tabuli MsÚ, a na webovej stránke mesta www.zvolen.sk (oznamy).

 

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta Zvolen


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test