Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

O Z N A M „Galvanická linka č.3“ – doručenie zámeru navrhovanej činnosti. Vytlačiť
 

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle § 23 ods. 1, zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doručil na Mestský úrad Zvolen zámer „Galvanická linka č.3“, navrhovateľ: Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen. Na základe uvedeného zákona Mesto Zvolen informuje o uvedenom zámere navrhovanej činnosti verejnosť.

Účelom zámeru je rozšírenie jestvujúcej činnosti „galvanické povrchové úpravy“ inštaláciou 3.galvanickej linky v jestvujúcom výrobnom objekte v areáli závodu Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen.

Dokumentácia je pre verejnosť sprístupnená k nahliadnutiu na MsÚ Zvolen, odbore územného plánovania, 3. posch., č. dverí  355 od 8,00 do 15,00 hod., v termíne od 27.12.2018 do 16.1.2019.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná na Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra č.1, 812 35 Bratislava.

Dokumentácia je zverejnená na stránke MŽP  SR

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/galvanicka-linka-c-3

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Lenka Balkovičová

                                                                                              primátorka mesta Zvolen

 

 


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test