Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

Informácia o začatých správnych konaniach podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vytlačiť
 

Mesto Zvolen

Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 96001 Zvolen

 

Informácie o začatých správnych konaniach

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote piatich pracovných dní  od zverejnenia informácie.

 

Dátum zverejnenia: 5.11.2018

 

Začaté správne konania:

 

Č.j.         4548/2018: Žiadateľ: súkromná osoba

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 63 ks smreka, ktoré rastú na parcele 1792/246 k.ú. Môťová  (KN E č. 3288/2 k.ú. Môťová) nad rekreačnou chatou so súpisným číslom č. 7000. Dôvodom výrubu je obava z pádu smrekov vo vlhkom teréne.    

Č.j.         4549/2018  Žiadateľ: súkromná osoba

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  40 m2 krovitého porastu na parcele č. 113 k.ú. Zolná. Dôvodom výrubu je vyčistenie pozemku od náletových drevín.   

Č.j.         4550/2018 Žiadateľ: súkromná osoba

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 200 m2  krovitých porastov na parcele č. 365/1 k.ú. Zolná. Dôvodom výrubu je vyčistenie pozemku od náletových drevín, ktoré prekážajú pri kosení pozemku.  

Č.j.         4522/2018 Žiadateľ: Materská škola Tehelná

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks jablone a brezy, ktoré rastú na parcele č. 502/30 a 5202/31 k.ú. Zvolen v záhrade Materskej školy. Dôvodom výrubu je ohrozovanie bezpečnosti detí.

Č.j.         4551/2018 Žiadateľ: Obec Očová

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice a 1 ks smreka, ktoré rastú na parcele č. 858/1 k.ú. Očová. Dôvodom výrubu je ohrozovanie chodcov, poškodzovanie strechy a chodníka.

Č.j. .       4527/2018 Žiadateľ: Obec Kováčová

Žiadosť o vydanie súhlasu na  výrub 11 ks stromov rastúcich na rôznych parcelách obce.  Dôvodom výrubu je zasahovanie drevín do inžinierskych sietí a budov.  


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test