Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Zvolen na roky 2018 - 2023Vytlačiť
 

Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) v meste Zvolen na roky 2009 - 2019 schválilo MsZ Zvolen dňa 23.3.2009, uznesenie MsZ č. 37/2009.  Spracovanie dokumentu zabezpečil Mestský úrad vo Zvolene, v spolupráci s externou facilitátorkou. Spracovanie dokumentu sa uskutočnilo v partnerstve verejného, súkromného a mimovládneho sektora.

 Z dôvodu ukončenia platnosti KPSS a významných zmien v legislatíve, v strategických dokumentoch vyššej úrovne týkajúcich sa sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a kurately a v možnostiach financovania tohto sektora bol vypracovaný v rokoch 2017 - 2018 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Zvolen  na ďalšie obdobie v súlade so zákonom č.  448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

 Spracovanie KPSS sa uskutočnilo v období október 2017 – august 2018.

 Komunitný plán sociálnych služieb:

-          je výsledkom práce všetkých účastníkov procesu,

-          zodpovedá miestnym podmienkam a potrebám,

-          mapuje všetky subjekty pôsobiace v komunite v oblasti sociálnych služieb,

-          stanovuje krátkodobé, strednodobé, dlhodobé ciele, priority rozvoja sociálnych služieb,

-          uplatňuje princíp zdola – nahor zároveň s partnerským prístupom,

-          zosúlaďuje činnosť samosprávy s potrebami komunity.

 

  • Spracovateľ: odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny, MsÚ Zvolen
  • Kontakt: Mgr. Denisa Kudríková, odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny MsÚ Zvolen (dkudrikova@zvolen.sk, 045/5303 272)

 


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test