Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na zaujatie stanoviska k podaným pripomienkam a námietkam k stavbe pod názvom: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Tulská Zvolen“Vytlačiť
 

M E S T O  Z V O L E N

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen


Č. j.: SÚ 3111/2017-3-list.Po                                                                         Zvolen, dňa 04.09.2017

Vybavuje: Ing. Soňa Poláčiková
Tel.: 045/5303 223

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Výzva na zaujatie stanoviska

 

Na základe listu s vyjadrením účastníčky konania Boženy Buzašiovej, bytom Bučinová  340/7, Malachov,  k dodatočnému povoleniu stavby pod názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Tulská Zvolen“, vás žiadame v lehote 5 dní odo dňa doručenia tejto výzvy k zaujatiu stanoviska k uplatneným námietkam a pripomienkam ku  konaniu.  Vyjadrenie Boženy Buzašiovej, bolo na stavebný úrad doručené dňa 21.08.2017.

 

 

Ing. Ján Šutý

Vedúci odboru stavebnej správy

 

Príloha :

fotokópia vyjadrenia B.Buzašiovej  zo dňa 16.08.2017

 

Súbor na stiahnutie vyjadrenie.pdf vyjadrenie.pdf (1.5 MB)

 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test