Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Vyhodnotenie projektu „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ Vytlačiť
 

Mesto Zvolen ako úspešný žiadateľ o NFP z fondov EÚ realizovalo projekt s názvom „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ (ďalej „IVZZŠ“). Realizácia projektu sa uskutočnila v termíne  od 01.10. 2009 do 30. 09.2011.

 Do projektu sa zapojili tri základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen, a to: ZŠ P. Jilemnického 1813/1, ZŠ P. Jilemnického 1035/2, ZŠ Hrnčiarska 2119/1.

 Cieľom projektu bolo skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľovou skupinou boli žiaci základných škôl a pedagogickí zamestnanci. Všetky  tri zúčastnené základné  školy zapojené v projekte IVZZŠ majú nadväzujúce aktivity aj v medzinárodných projektoch EÚ. Výstupy z projektov sú pravidelne aktualizované, boli prezentované aj na seminároch, konferenciách a stážach v rámci EÚ.  Veľkým prínosom projektu je využitie inovácie ako prostriedku aktívneho učenia smerom k vlastným školským vzdelávacím programom.

Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti cieľov a metód práce znamená, získanie modernej didaktickej techniky a možnosť využitia učebných materiálov a didaktických prostriedkov vo všetkých základných školách. Po ukončení jeho realizácie  28  škôl využíva výstupné materiály vytvorené v rámci tohto projektu.


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test