Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Uzávierka rodinnej cyklocestičky Zvolen-Sliač počas kosby ochrannej hrádze rieky Hron

Oznamujeme cyklistickej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom mesta Zvolen, že z dôvodu vykonávania  kosby ochrannej hrádze rieky Hron, ktorú bude realizovať správca toku Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ B. Bystrica, Správa povodia stredného Hrona, bude rodinná  cyklocestička  v úseku A: Zvolen-Sliač obojsmerne uzatvorená pre verejnosť nasledovne:

viac...


 

Pracovná verzia VZN Mesta Zvolen o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na sídlisku Západ-Tepličky

Predstavujeme vám pracovnú verziu  VZN Mesta Zvolen o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na sídlisku Západ-Tepličky, ktorá bude s verejnosťou prerokovaná na diskusii v termínoch 18. a 25. 5. 2017 o 18.00 v aule ZŠ Námestie mládeže. Tešíme sa na vaše otázky, pripomienky, návrhy.

viac...


 

Pred vyhodením plast zošliapnite

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.  

viac...


 

Cena zvolenského chlpáča - prihláška

Zapojte sa so svojím psíkom do súťaže Cena zvolenského chlpáča, ktorá sa uskutoční počas prvého Zvolenského korza dňa 4. 6. 2017. Prihlásiť sa treba do 2. 6. 2017.

viac...


 

Úplná uzávierka miestnej komunikácie v Nevädzovej ulici v miestnej časti Sarvaška vo Zvolene

Oznamujeme motoristickej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom mesta Zvolen, že v súvislosti so stavebnými prácami spojenými s rozšírením existujúcej križovatky ulíc 9. mája-Slnečná  bude na základe  žiadosti  stavebníka IDEA INVEST, spol. s r.o.,  P.O.Hviezdoslava 26, 960 01 Zvolen a s písomným súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Zvolen v čase od 08:00 dňa 09. 05. 2017 do dňa 31.05.2017 do 20:00 úplne uzavretá miestna komunikácia v Nevädzovej ulici v úseku od križovatky s ul. 9.mája-Slnečná po križovatku s Nezábudkovou ulicou.  

viac...


 

Poplatok za komunálny odpad a daň z nehnuteľností

Tak ako po iné roky, aj v tomto roku budú zamestnanci správcu dane v období od 18.4.2017 do 8.5.2017 doručovať občanom v bytových domoch rozhodnutia, ktorými je vyrubený poplatok za komunálny odpad na rok 2017.

viac...


 

Zisťovanie údajov pracovníkmi Štatistického úradu SR - návšteva domácností

V dňoch 10. 4. 2017 - 31. 5. 2017 prebehnú vo vybraných domácnostiach v meste Zvolen dve zisťovania údajov pre potreby Štatistického úradu Slovenskej republiky.

viac...


 

Vyhodnotenie projektu „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“

Mesto Zvolen ako úspešný žiadateľ o NFP z fondov EÚ realizovalo projekt s názvom „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ (ďalej „IVZZŠ“). Realizácia projektu sa uskutočnila v termíne  od 01.10. 2009 do 30. 09.2011.

viac...


 

Vodiči dodávok pozor! Na Podborovej zaparkujete už len s obmedzením.

Mesto Zvolen rozširuje zóny s obmedzeným parkovaním nákladných a dodávkových vozidiel. Po sídlisku Západ, na ktorom bolo toto opatrenie úspešne otestované, prichádza na rad Podborová. Obmedzené státie pre vozidlá nad 5 metrov dĺžky platí na celom sídlisku.

viac...


 

Online tlmočník pre nepočujúcich

Vážení nepočujúci občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informác ...viac...


 

Zmena podmienok pre žiadateľov o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen

Vážení žiadatelia o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen,

dovoľujeme si Vás informovať, že v dôsledku zmeny zákona upravujúceho podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta Zvolen len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

viac...


 

Prevencia v meste Zvolen

Mesto Zvolen má ako jedno z mála miest výborne fungujúce Mestské centrum pre prevenciu, ktorého úlohou je združovať organizácie zaoberajúce sa prevenciou v meste a koordinovať spoločné, ale aj individuálne podujatia.

Jednotlivé organizácie spoločne vypracovali kalendár podujatí na školský rok 2016 /2017.

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Premietanie filmu Piata loď

plagat_A3.jpgPozývame vás na premietanie filmu Piata loď, ktorý mal len nedávno slovenskú premiéru. Premietanie sa uskutoční 26. 5. o 17.30 na Starej radnici za prítomnosti režisérky Ivety Grófovej. Vstup na premietanie je voľný. Premietanie je v rámci projektu Komunita priateľská deťom.

viac...


 

Svetový deň pletenia na verejnosti

Pletenie_2017_final verzia-page-001.jpgSrdečne pozývame nadšencov pletenia a háčkovania na Svetový deň pletenia na verejnosti, ktorý sa uskutoční 10.6.2017 od 10:00 do 14:00 hod. pred poštou Okružná 131, Zvolen - Sekier.

viac...


 

Maratón ženskej duše

18280821_1526227157429496_672783822_n.jpgPozývame vás na tretí ročník podujatia Maratón ženskej duše, ktoré sa uskutoční 27. 5. od 10.00 v Občianskom centre OKO na Západe (ZŠ Námestie mládeže).

viac...


 

MDD 2017

MDD 2017.jpgPozývame vás dňa 28. mája na Námestie SNP vo Zvolene a na Pustý hrad, kde sme pre deti pripravili pestrý kultúrny program v rámci MDD 2017.

viac...


 

Dni mesta Zvolen

Dni mesta 2017.jpgPozývame vás dňa 26. - 27. mája na Námestie SNP vo Zvolene, kde sme pre vás pripravili pestrý kultúrny program v rámci DNÍ MESTA a 28. mája na MDD 2017.

viac...


 

Diskusia: Riešenie parkovania na sídlisku Západ - Tepličky

Riešenie parkovania-page-001.jpgPozývame vás na verejnú diskusiu v téme Riešenie parkovania na sídlisku Západ - Tepličky, ktorá sa uskutoční 18. a 25. mája o 18.00 v aule ZŠ Námestie mládeže na Západe.

viac...


 

Dni rododendrónov

Rododendron.jpgV dňoch 22. - 26. mája a 27. - 28. mája vás pozývame do Arboréta Borová hora na Dni rododendrónov.

viac...


 

Duša fujary 2017

5. medzinárodný fujarový festival DUŠA FUJARY 2017.jpgPozývame vás na 5. medzinárodný fujarový festival Duša fujary 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. - 12. 6. 2017 vo Vígľaši a Detve.

viac...


 

Slávnostný program k 55. výročiu založenia tanečného odboru ZUŠ Nádvorná

PLAGAaT A3 WEB.jpgDňa 23. mája o 18:00 vás pozývame do Divadla DJGT na slávnostný program k 55. výročiu založenia tanečného odboru ZUŠ Nádvorná Zvolen.

viac...


 

Výstava obrazov Príbehy

Pozvanka_mail.jpgPozývame vás na vernisáž výstavy obrazov Príbehy, ktorá sa uskutoční 2. 5. o 17.00 na Starej radnici. Výstava potrvá 31.5 . 2017.

viac...


 

Zvolenské bežecká liga

zbl-2017-plagat.jpg

Pozývame vás na podujatia Zvolenskej bežeckej ligy v termínoch od 8. 4 do 7. 10. 2017.
viac...


 

Krst knihy OSLOBODENIE FAKTOGRAFIA II. SVETOVEJ VOJNY

Dovoľujeme si Vás pozvať na krst knihy od autora p. Dušana Šablatúru, OSLOBODENIE   FAKTOGRAFIA  II.  SVETOVEJ  VOJNY. Krst tejto knihy sa bude konať dňa 28. októbra 2016 v priestoroch Starej radnice vo Zvolene so začiatkom o 10,00 hod.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A POVOLENÍ UŽÍVANIA STAVBY

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 1647/2017-Pa-2-rozh.
 
Zvolen, dňa 18.5.2017
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Viera Paniaková
045/5303 268
 
  ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétn ...viac...


 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 1649/2017-Pa-2-rozh.
 
Zvolen, dňa 17.5.2017
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Viera Paniaková
045/5303 268
 
...viac...


 

Stavebné povolenie stavby pod názvom: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v Ulici Dobronivská cesta vo Zvolene“

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
 
Č. j.:
SÚ 996/2017-Hr
 
Zvolen, dňa 16.5.2017
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Zita Hriňová
045/5303 285
 
 
...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétn ...viac...


 

OZNÁMENIE O PODANOM ODVOLANÍ

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 3477/2016-Če-ozn.2
 
Zvolen, dňa 12.5.2017
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Martina Černajová
045/5303 224
 
  ...viac...


 

STAVEBNÉ POVOLENIE

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
 
Č. j.:
SÚ 1692/2017-Šk
 
Zvolen, dňa 10.5.2017
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Slávka Škurlová
045/5303273
 
 
...viac...


 

Stavebné povolenie stavby pod názvom: Stavebné úpravy v byte č. 9, vchod č. 18 bytového domu súp. č. 2072 na Ul. J.Kozačeka, Zvolen

M E S T O   Z V O L E N
spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č.j.: SÚ 1523/2017/2-rozh.                                                                                  Zvolen: 10.05.2017
Vybavuje: PhDr.Ján Šalát
 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
Stavebné  povolenie
 
Ing. Tomáš Pospíšil, Námestie slobody 1890/18, 960 01  Zvolen (ďalej ...viac...


 

Rozhodnutie o povolení odstrániť stavbu: BUDOVA - rodinný dom na Ul. Pribinova 554/15 vo Zvolene

OBEC KOVÁČOVÁ
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 1723/2017-Šu
 
Zvolen, dňa 4.5.2017
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Ján Šutý
045/5303 221
 
 
 
  ...viac...


 

Oznámenie „Obytný komplex pod Pustým hradom“ - rozhodnutie

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal na Mestský úrad Zvolen Rozhodnutie Č.j: OU-ZV-OSZP-
2016/010286-020/Rozh zo dňa 29.9.2016, že navrhovaná činnosť „Obytný komplex pod Pustým hradom“ sa nebude posudzovať podľa zákona.
Na základe uvedeného zákona v zmysle §29 ...viac...


 

webygroup
USD1.1243
CZK26.488
GBP0.86353
HUF308.65
PLN4.1927
HRK7.4415
RUB63.7417

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka