Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

PODUJATIA A AKCIE

TO NAJLEPŠIE, ČO DOMA MÁME

Prednaska_Maria Terezia_A4 plagat_online.jpgSlovenská národná galéria pripravila pre svojich návštevníkov na Zvolenskom zámku cyklus kurátorských výkladov pod názvom To najlepšie, čo doma máme.

viac...


 

NOVOROČNÉ ZVÍTANIE

NOV. ZV 18.jpgZákladná umelecká škola, Nádvorná Zvolen a Základná umelecká škola Očová pozývajú milovníkov hudobného umenia na slávnostný Novoročný koncert, ktorý sa bude konať v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku v piatok 26. januára 2018 o 18,00 hodine.

viac...


 

Výstava fotografií po Jakubskej ceste zo Slovenska do Compostely

Plagat Zvolen Live aid vystava 3333 km2.jpgPozývame vás na výstavu fotografií po Jakubskej ceste zo Slovenska do Compostely, ktorú si môžete prezrieť od 10.1.2018 do 5.2.2018 na Starej radnici vo Zvolene spolu s multimediálnou prezentáciou a svedectvom putovania.

viac...


 

Turistické podujatie v Kysuckých Beskydách

turisti.jpgPozývame vás na turistické podujatie v Kysuckých Beskydách 27.1.2018.

viac...


 

Zvolenský ples

ZV ples NET.jpgPozývame vás dňa 27.1.2018 o 19:00 do Hotela Poľana na Zvolenský ples.

viac...


 

Filmový skoro klub

skoro klub.jpgPozývame vás na filmové premietania Filmového skoro klubu na Starej radnici.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

„Obnovenie výroby sušeného mlieka v spoločnosti Schreiber Slovakia, s.r.o., Zvolen“ – doručenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania v Bratislave v zmysle § 29 ods. 6, v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  zmene a doplnení niektorých zákonov, zaslal na Mestský úrad Zvolen oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Obnovenie výroby sušeného mlieka v spoločnosti Schreiber Slovakia, s.r.o., Zvolen“, navrhovateľ: Schreiber Slovakia, s.r.o., Zvolen. Na základe uvedeného zákona Mesto Zvolen informuje o uvedenom oznámení o zmene navrhovanej činnosti verejnosť.

viac...


 

Oznámenie o podanom odvolaní proti dodatočnému stavebnému povoleniu stavby pod názvom: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Tulská  vo Zvolene

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 3111/2017-7-odv.Po                                                                            Zvolen, dňa 15.01.2018
Č. j.: SÚ 357/2018-7-odv.Po
Vybavuje: Ing. Soňa Poláčiková
Tel.: 045/5303 223
 
VEREJNÁ  VYHLÁŠKA
 
OZNÁMENIE
O PODANOM ODVOLANÍ
Mesto ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétno ...viac...


 

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavby: SPRACOVANIE DREVNÉHO ODPADU ZHODNOCOVANÍM PRE VÝROBU DREVOTRIESKOVÝCH DOSIEK-BUČINA ZVOLEN, Objekt: D 501-00 VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE SHZ, D 800-00 REKONŠTRUKCIA HALOVÝCH OBJEKTOV

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 4833/2017-Šm
DIS 352/2018
 
Zvolen, dňa 11.1.2018
Vybavuje:
Tel.:
Bc. Zdenka Šmidtová
045/5303285
 
 
...viac...


 

Rozhodnutie MDV SR o predĺžení platnosti stavebného povolenia.

Rozhodnutie MDV SR o predĺžení platnosti stavebného povolenia č.j.: 20381/2015/C343-SŽDD/70104 zo dňa 6.11.2015 pre stavebníka Železničná spoločnosť Slovensko a.s.  Rožňavská 1, Bratislava na stavbu "Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava, Stredisko Zvolen".
viac...


 

webygroup
USD1.2255
CZK25.433
GBP0.88365
HUF309.20
PLN4.1716
HRK7.4352
RUB69.3324

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test